Widoki Poznania do 1945 roku.

Strona poświęcona widokom Poznania do roku 1945. Pocztówki wydawane pod zaborem pruskim, poprzez lata między wojenne i lata okupacji hitlerowskiej. Do każdej z tych pocztówek dodaję komentarz o cechach charakterystycznych przedstawianych widoków, a także ukazuję rewers pocztówki z jej historią obiegową.

Andrzej Goliński

Wjazd do śródmieścia od zachodniej strony. Na pierwszym planie skrzyżowanie ulic Marszałka Focha z Wjazdową. ( dzisiejsza ulica F.D. Rossevelta z św. Marcin). Obecnie w tym miejscu znajduje się Rondo Kaponiera ( od roku 1973 do 1992, Rondo Mikołaja Kopernika ). W dalszym planie charakterystyczna wieża byłego Zamku Cesarskiego, jeszcze z kopułą.

Wszystkie przedstawione zdjęcia i pocztówki pochodzą z własnej kolekcji. Dozwolone kopiowanie do celów niekomercyjnych z podaniem strony.

 

 

Zdjęcie autorstwa R.S. Ulatowskiego pochodzi z wydawnictwa „POLSKIE TOWARZYSTWO KSIĘGARNI KOLEJOWYCH RUCH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIU”. arch. własne.