Retro fantazje

Nasi przodkowie snuli przeróżne fantazje, które dopiero z rozwojem techniki mogły być dopiero zrealizowane choć, niektóre z nich nadal jeszcze czekają na wdrożenie. Poniżej artykuły z prasy polskiej w pełnym brzmieniu dla zachowania ” klimatu” wyobrażeń naszych przodków.

Ilustracja Polska 27 marca 1932 numer 13

Wydawnictwo : Drukarnia Polska S.A. w Poznaniu

Redakcja: Poznań, Św. Marcin 70

kliknij obrazek plik PDF

arch. własne

Ilustracja Polska 31 stycznia 1932 numer 5

Wydawnictwo : Drukarnia Polska S.A. w Poznaniu

Redakcja: Poznań, Św. Marcin 70

kliknij obrazek plik PDF

arch. własne