Archiwalia – dokumenty

Przedstawione dokumenty zostały upublicznione jako zapis historii społecznej. Każdy rozpoznany dokument do którego będą zgłaszane roszczenia względem własności, po udokumentowaniu , na podstawie materiałów porównawczych  zostanie natychmiast zwrócony w oryginale.

Poz. 01

Akt notarialny z 1913 roku, dla nieruchomości istniejącej w Stęszewie.

archiwum własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 02

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 03

„Zaproszenie” na ćwiczenia wojskowe

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 04

Dowód bezrobotnego

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 05

Przydział ogródka

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 06

Egzamin w Izbie Rzemieślniczej

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 07

Wezwanie do niemieckiego urzędu w okupowanym Poznaniu

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 08

Z obrzędu kościoła rzymsko-katolickiego

——————————————————————————————————————————————————–

 Poz. 09

Legitymacja na jakiś czas ?

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 10

Mąż zaufania

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 11

Kwit na wpłatę

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 12

Powszechna Kasa Oszczędności niestety nie wytrzymała inflacji i transformacji.

Książeczka z 1950 r.

Książeczka z 1965 r.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 13

Podwyżka

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 14

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 15

Poprzednik PZU

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 16

Już po wojnie i orzeł bez korony

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 17

Źrebię też miało tożsamość

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 18

Dostateczny uczeń.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 19

Egzamin Nadzwyczajny

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 20

Opłacony wniosek, lecz czy zrealizowany ?

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 21

Też wniosek o rejestracji szkody wojennej na większą sumę.

Rewers wniosku, na poniemieckim dokumencie rozliczeniowym.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 22

Sztandarowy produkt Poczty Polskiej w PRL-u

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 23

Weksle w PRL-u

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 24

Zwolniony polityczny

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 25

Nadruk na kopercie.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 26

Rzadki, dobrze zachowany dokument repatrianta.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 27

Trybuna Ludu przyznaje się do pomyłki.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 28

Zagubione świadectwo szkolne.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 29

Prywatne nauczanie.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 30

Zniszczone, lecz w miarę czytelne świadectwo z Generalnej Gubernii na terenach polskich.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 31

Talon upoważniający do zakupu, papieru pierwszej potrzeby.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 32

Kwit na zawrotną sumę marek polskich.

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 33

Ciekawa korespondencja z czasów II Wojny Światowej w okupowanej Warszawie.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 34

Odpis dokumentu z działalności Komisji Specjalnej w Poznaniu.

Więcej na link

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 35

Obowiązkowe samokształcenie ideologiczne.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 36

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 37

Uczciwy urząd, pobrał i pokwitował.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 38

Dyplom uznania z 1948 r.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 39

Pokwitowania w latach II wojny światowej z 1944 r. Spółdzielnia Hodowlana Bydła w Jarocinie.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 40

Bloczek z biletami bezpłatnymi dla pracownika PKP.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 41

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 42

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 43

Talony na obuwie w czasach stanu wojennego.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 44

Pierwsze legitymacje członkowskie.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 45

Karta pocztowa w ostatnich dniach pokoju.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 46

Powojenna polisa ubezpieczeniowa.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 47

Otwarcie wytwórni soków.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 48

Zaświadczenie o zatrudnieniu w przedwojennych tramwajach.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 49

Przedwojenna firma reklamowa o zasięgu ogólnopolskim, kontynuując swoją działalność po wyzwoleniu.

 

Ta sama firma w okresie przedwojennym. Fragment programu teatralnego z 1937 r.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 50

Cegielski pod zarządem państwowym

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 51

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 52

Nauka księgowości z 1946 r.

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–

Poz. 53

Opłata za pochówek

arch. własne

——————————————————————————————————————————————————–