Franciszek Niewczyk & Synowie – Rodzina lutników z Poznania

„ Zwracamy uwagą na ogłoszenie fabryki instrumentów muzycznych p. F. NIEWCZYKA i polecamy gorąco rodakom naszym to u nas tak rzadkie przedsiębiorstwo ”. Tak zaczyna się artykuł zamieszczony w Tygodniku Polskim w numerze  14 z 1904 r. arch. własne Tygodnik ten miał za zadanie (…)„ szerzenie oświaty w duch swojskim, aby przez podniesienie jej poziomu, […]