Powrót do przeszłości – rozmowy o secesji

Z Grzegorzem Sołtysiakiem spotkałem się po latach. Takie twierdzenie warte byłoby bliższego przedstawienia. Grzegorz rodowity poznaniak, z Jeżyc, starszy ode mnie o parę lat mieszkał ulicę dalej, w tym samym „fyrtlu” Jeżyc. Różnica wieku, raczej nie pozwalała na wspólne zabawy dzieciństwa. Być może spotkaliśmy się niejednokrotnie, nie przypuszczając, że połączy nas pasja historii, szczególnie tej […]

Franciszek Niewczyk & Synowie – Rodzina lutników z Poznania

„ Zwracamy uwagą na ogłoszenie fabryki instrumentów muzycznych p. F. NIEWCZYKA i polecamy gorąco rodakom naszym to u nas tak rzadkie przedsiębiorstwo ”. Tak zaczyna się artykuł zamieszczony w Tygodniku Polskim w numerze  14 z 1904 r. arch. własne Tygodnik ten miał za zadanie (…)„ szerzenie oświaty w duch swojskim, aby przez podniesienie jej poziomu, […]

Józef Grygier – historia z fotografii

Józef Grygier – żołnierz Józef Grygier Jerozolima 1943 r. Ok. 1948 r. arch. własne Jest to historia spisana wyłącznie na podstawie zachowanych zdjęć z albumu odnalezionego na terenie Poznania. Czyżby w momencie porzucenia albumu nie miał kto go przejąć jako pamiątkę rodzinną. Odnalezienie tego albumu to dla mnie przyczynek, do pójścia śladem wojennego szlaku  i […]

Roman Stefan Ulatowski – fotograf przedwojennego Poznania

Precyzyjny, wręcz perfekcyjny warsztat fotograficzny Roman S. Ulatowskiego, zapisał się na stałe w historii polskiej fotografii. Przygotowanie teoretyczne i odbyte praktyki, zaangażowanie w pracę społeczną, zmiłowanie do rozwijającej się fotografii, stawiało Ulatowskiego jako pioniera w wśród mu współczesnych fotografików. Zakres jego prac obejmował nie tylko widoki i pejzaże. Zapisał się jako „detalista” fotografowanych wnętrz korzystając […]

Ludwig Zachariasz Cichowicz adwokat i notariusz czasów zaboru pruskiego

Na stronie 144, w „ Poznańskich impresji ” autorstwa Sławomira Leitgeberga czytamy  (…) „ Właścicielem największej w całym zaborze kancelarii adwokackiej i notarialnej był Ludwik Zachariasz Cichowicz ( 1857-1940 ), radca sprawiedliwości za czasów pruskich (…) ” , „ (…) Miał on jednak opinię ugodowca – lojalisty. (…) ” „ (…) W jego kancelarii przy placu Wolności […]

Martin (Marcin) Biedermann – zapomniany Wielkopolanin

             Na ziemiach polskich pod zaborem pruskim a konkretnie w Poznaniu działał na przełomie XIX/XX w. Martin Biedermann ur. 21.10.1864 r.w Pusta Warzta k. Odolanowa  zm. 26.06.1915 r Les Esparges syn Macieja Biedermanna i Franciszki  zd.  Szymańska  –  polski bankier,  pośrednik  obrotu  ziemią  w Wielkopolsce.  Wielki patriota a zarazem Wielkopolanin. […]